Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera
Data Aparatur
Fadhlan Fuad Daulay, AP., M.Si.

Fadhlan Fuad Daulay, AP., M.Si.

NIP. 197510011994121001
Kelahiran : Medan, 1975-10-01
Pangkat/Gol : (IV/a)
Jabatan : Kepala
Reza Noverindra, S.STp, M.Si

Reza Noverindra, S.STp, M.Si

NIP. 198211152001121002
Kelahiran : Bengkalis, 1970-03-03
Pangkat/Gol : (IV/a)
Jabatan : Sekretaris
Juminanin Hartatik, S.E.

Juminanin Hartatik, S.E.

NIP. 197704091997032001
Kelahiran : Teluk Belitung, 1977-04-09
Pangkat/Gol : Penata TK.1 (III/d)
Jabatan : Kabid Ekonomi dan Pembangunan
Hj. Tuti Anita Sari, S.H.

Hj. Tuti Anita Sari, S.H.

NIP. 197508181998032002
Kelahiran : Bengkalis, 1975-08-18
Pangkat/Gol : Penata Tk. (III/d)
Jabatan : Kabid Sosial dan Pemerintahan
Khaisal Hamid, S.H.

Khaisal Hamid, S.H.

NIP. 196706231991031003
Kelahiran : Bengkalis, 1967-06-23
Pangkat/Gol : (III/d)
Jabatan : Kabid Inovasi dan Teknologi
Arie Pranata, S.Pi., M.Si.

Arie Pranata, S.Pi., M.Si.

NIP. 197601212003121004
Kelahiran : Dumai , 1976-01-21
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kasubbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi
Yuliana Susilo Wardani, S.Sos.

Yuliana Susilo Wardani, S.Sos.

NIP. 19640404 199203 2 002
Kelahiran : Bengkalis, 1964-04-04
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
Rafika Setyawati, S.T.

Rafika Setyawati, S.T.

NIP. 198112232009032005
Kelahiran : Bengkalis, 1981-11-22
Pangkat/Gol : Penata (III/d)
Jabatan : Kasubid Pengembangan Diseminasi
Irma Nofianti

Irma Nofianti

NIP. 198105022007022003
Kelahiran : Bengkalis, 1980-05-02
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Staf Bidang Inovasi dan Teknologi
Cahaya Wati

Cahaya Wati

NIP. 196709261991032001
Kelahiran : Bengkalis, 1967-09-26
Pangkat/Gol : (III/c)
Jabatan : Kasubbid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
Lina Marlina, S.E.

Lina Marlina, S.E.

NIP. 197703142009032002
Kelahiran : Bengkalis, 1977-03-14
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubid Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
Mustika Indah, S.I.P.

Mustika Indah, S.I.P.

NIP. 198505062010012007
Kelahiran : Bengkalis, 1985-05-06
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubid Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Selfi Yulia, S.Pi.

Selfi Yulia, S.Pi.

NIP. 198205012010012005
Kelahiran : Bengkalis, 1982-05-01
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubid Ekonomi
Dra. Jusnidar

Dra. Jusnidar

NIP. 196508271998032002
Kelahiran : Bengkalis, 1965-08-27
Pangkat/Gol : Penata Tk. I ( III/d )
Jabatan : Kasubid Defusi, Inovasi Penerapan Teknologi
Yeni Mayasari

Yeni Mayasari

NIP. 198106072005012008
Kelahiran : Medan, 1981-06-07
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubid Sosial dan Budaya